23 januari 2017

04 januari 2017

Musik & gåvor

Inga kommentarer:

Hur ser du på dig själv och vad har du för gåvor?


03 januari 2017

När kan man köpa din skiva?

Inga kommentarer:

Uppmuntran

Jag tror att du som jag blir glad när du blir uppmuntrad.

02 januari 2017

Vad kan jag göra för någon annan?

Inga kommentarer:

En utvald del från min gamla dagbok

För ett antal år sedan så började jag dela min dagbok i den här bloggen och jag började då att skriva ner vad jag gjort för någon annan och jobbade med det i flera dagar.

01 januari 2017