09 mars 2018

Inspelningar och investeringsunderlag

Inga kommentarer:
Idag har jag jobbat med två olika investeringsunderlag till Nya Parken och anledningen till det var