02 juli 2017

Älska din nästa som dig själv

Inga kommentarer:

Sökandet efter kärlek

De vi möter blir våra läromästare och det är viktigt att vi lär oss att älska oss själva. För att bli lyckliga i en relation, så behöver vi vara lyckliga med oss själva. Du kan inte ge något du inte har. En del tänker att det viktigaste inte är att älska sig själv utan endast sin nästa. Vi hoppas att relationen ska göra oss fria från den inre saknaden. Många längtar efter kärlek, men rädslan att inte ska bli älskade, räcka till eller duga hindrar oss många gånger. När du letar efter kärleken, så kanske du träffar någon som inte älskar sig själv. Hur mycket kärlek tror du att du får då?