05 juli 2017

Tillit & tålamod

Inga kommentarer:

Tillit

Vi behöver ha tillit till att saker ordnar sig. Vi behöver inte kontrollera allt utan kan vila i tillit. Livet är inte över när vi ger upp.