16 mars 2018

Vem mixar och varför låter brandlarmet?

Inga kommentarer:
Före jag åkte på jobbet så ringer Thomas mig för att höra om jag fått tag på någon ljudtekniker till kvällsmötet