22 mars 2018

Gods från gårdagen, övertid, service & släpvagnskontakt

Inga kommentarer:
Idag har jag jobbat och under dagen fick vi gods som jag tog hand om. Vi hade även kvar gods från gårdagen,