28 maj 2016

Skydda ditt barn

Inga kommentarer:

Vad tycker du om att dricka alkohol?

Inga kommentarer:
Vad är det som är så roligt med att gå runt och dricka och hota människor. Jag ser ingen glädje i det. Inte drickandet i sig heller. Man kan umgås i alla fall tycker jag. Vad tycker du?