08 februari 2016

Sträva efter att alltid göra något

Inga kommentarer:
Misslyckande kommer aldrig att få övertaget om min vilja att lyckas är stark nog "Og Mandino"