08 februari 2018

Mycket gods

Inga kommentarer:
Idag hade vi mycket gods att ta hand om och samtidigt jobbade de vidare med att ta in sängar till butiken