24 december 2015

Julafton & Juldagen

Inga kommentarer:
Julafton infaller den 24 december, det vill säga dagen före juldagen den 25 december, den dag då Jesu födelse firas i kristen tradition. Att ”aftonen” före juldagen firas är en del av julhelgens traditionella förberedelser inför den 25 december. Inom kristna samfund inleds julhelgen ofta med julbön på julaftons kväll där den centrala delen är uppläsningen av Julevangeliet (Lukas 2:1-20). På grund av kalenderskillnader infaller julafton i samfund som utgår från den julianska kalendern den 6 januari. I modern tid uppfattas hela dygnet den 24 december som julafton (även om begreppet julaftonsdagen är brukligt i Svenskfinland) och behandlas av vissa kyrkor som en helgdag fast den inte är uppsatt som en helgdag i almanackan. På förmiddagen firar man i vissa kyrkor en mer barninriktad gudstjänst med iordningställande av julkrubban som ett viktigt moment. På eftermiddagen äger ofta en julbön rum. Den ursprungliga betydelsen av julafton är dock begränsad till själva aftonen, vilket innebär att julafton strikt taget började först vid solnedgången. Det beror på att det urnordiska dygnet liksom det judiska dygnet räknades från solnedgång till solnedgång. Juldagen började med andra ord redan vid solnedgången den 24 december och varade till solnedgången den 25 december.


Diska smart

Inga kommentarer:
Fyll maskinen
Använd ekonomiprogrammet, så hoppar du över torkprogrammet.

Hälften av ett normalhushålls energiförbrukning handlar om badrum, tvättstuga och matlagning.

Funderar du på var Jesus finns?

Inga kommentarer:

Gränssättning

Inga kommentarer:
Elva tips för gränssättning: 

I dagens värld ska vi hela tiden vara tillgängliga. Även när vi äter. Vi har datorer, mobiltelefoner mm. Vi måste därför försöka kontrollera detta så vi inte störs för mycket. Du kanske har det likadant hemma.

Du ska få tips på hur du hittar en balans mellan egna prioriteringar och andras. Tanken är att du ska kunna nå dina mål utan att arbeta ihjäl dig eller offra vänner och familj. Jobbar du mycket hemma så blir det svårt att veta vad som är privatliv och arbetsliv. När vi kollar i kalendern så ser vi hur mycket vi ska göra och hur många vi ska besöka, men även i kalendern måste vi ha gränser.