20 april 2017

Ett videoklipp om cancer

Inga kommentarer:
Videoklippet är på engelska. I klippet berättar man bland annat om olika riskfaktorer. T.ex. solning, rökning, mat vi äter mm.