22 februari 2018

Mycket gods och övertid

Inga kommentarer:
Även idag blev det en lång arbetsdag för att vi fått så mycket gods