09 juni 2017

Det är bra att promenera

Inga kommentarer:
Klicka på länken för att läsa varför

Tungotal

Inga kommentarer:

Det finns många tankar och funderingar och den här gången gäller det tungotal.