03 juli 2017

Vad kan jag bidra med för att skapa en bättre balans?

Inga kommentarer:

Att jobba med sin palett

Det är lätt att förminska sig själv och bli svartsjuk. Då kan det vara svårt att vara varm och kärleksfull. En del behöver tänka och analysera mindre och bara vara. Ju mer man tänker och grubblar desto större blir bekymren. En promenad eller ett träningspass kan få bort vårt fokus på våra tankar. Välj vänner som talar sanning även om det svider ibland. Ibland tänker vi och funderar över varför en person inte hört av sig. Om det då skapats en rädsla, så kan en vän vara till hjälp för oss. Våra vänner kan leda oss tillbaka till vår kraft. Jag vill se min vän, min partners behov för att det förväntar jag mig av andra. Jag vill ge glädje och kärlek även om det kommer att utmana mig. Utmaningar får mig att utvecklas.