16 april 2018

Inventeringen har startat

Inga kommentarer:
Vi började med att slutföra en del av förberedelserna inför inventeringen