02 mars 2016

Ta hjälp av chefen för att klara av en övermäktig arbetsbörda

Inga kommentarer:

Vart går gränsen?

Inga kommentarer:
Vad är svart och vad är vitt?

Känns det som att det kan vara lite fel så är det väl ingen idé att ens försöka. Det är väl bättre att leva helt och rent för Jesus så slipper man oroa sig. Här kommer några funderingar som många tänker på när det gäller synd.