27 februari 2016

GI

Inga kommentarer:
Lågt GI
* Kan hjälpa till att kontrollera hunger, matlust och vikt.
* Sänka förhöjda blodfetter
* Förbättra insulinkänsligheten
* Hjälpa till att kontrollera diabetes
* Hjälper till att skydda dig mot diabetes 2 (den typ som uppkommer senare i livet)

Gi-tabell
Har en skala från 0-100 där 0 är bra och 100 är dåligt.

Hoppas att fler förstår hur farligt det är

Inga kommentarer:
Jag har inte tagit droger och har inte planer på det heller.