27 januari 2017

VänlighetVad gör du för någon annan?

Att göra saker för andra kan kräva lite tid av oss, men tänk att vi kan hjälpa varandra. I videoklippet får de även pengar för att de ställer upp och hjälper till. Det kanske du inte brukar få, men du kan kanske se till så att livet blir bättre för någon annan!
Inga kommentarer: