25 mars 2018

Jag har inget internet

Inga kommentarer:
Idag har jag varit på gudstjänsten, men endast som besökare