07 juli 2017

Pilgrimsvandring & träning

Inga kommentarer:

Pilgrimsvandring

Under en vandring kan vi tänka att de vi möter är våra läromästare. Då behandlar vi även dem som mästare.