08 augusti 2016

Rensningen har startat

Inga kommentarer:

Föreläsning, gammal dator, telefonsamtal, promenad & hantlar