31 december 2015

Sätt upp realistiska mål

Inga kommentarer:
SÄTT EN TIDSGRÄNS FÖR DINA SAMTAL

Exemplet är en mor till två barn som har en svägerska som ofta ringer och kommer på besök utan att säga till. Det slutade med att mamman till barnen var tvungen att säga att hon endast har tid att prata i 10 min och när 10 min hade gått så försöker hon att avsluta samtalet. När det gäller besöken så såg mamman till att städa när hon fick besök. Detta för att visa att det inte passade att komma. En annan gång städade hon i köket när svägerskan drack kaffe. Hon har berättat för sin svägerska att det är bra om hon får veta när svägerskan tänker komma på besök.

SÄTT UPP REALISTISKA MÅL

Jag tycker att allt som stod under den här rubriken var så bra att jag väljer att dela med mig av allt.

Att känna att man jobbar så hårt man bara kan, men ändå inte kommer någon vart eller får tillfälle att göra det man vill, det är en av de allra största källorna till stress.