20 december 2015

Vilka tankar har du?

Inga kommentarer:
Vi läste bl.a. i Hebr kapitel 12 där det står om uthållighet
1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.
2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Flera bollar i luften

Inga kommentarer: