17 juli 2017

Vad är autism?

Inga kommentarer:
Autism är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen. Det gör att personer som har autism kan ha nedsatt helhetsförståelse/detaljseende, socialt samspel/kommunikation, planering/organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga, minne/begåvning och beteende/känslor. Problemen kan även visa sig i att man har svårt att ta in och tolka information. Ordet kommer från det grekiska ordet αυτος (Autos), som betyder "själv".