16 september 2015

Vad tycker du om snusning?

För att få någon start på kommentarerna i min blogg så kommer ibland lägga upp frågor som jag vill ha svar på.

Den här månaden så vill jag att du skriver en kommentar om du har svar på någon av de här frågorna eller någon annan som gäller snusning.


  • Varför börjar man snusa?
  • Hur ska man göra för att sluta snusa?
  • Varför bör man inte snusa?
  • Varför snusar du?
Lite information om snusning

När man stoppar snus under läppen sprids tusentals ämnen ut i blodet, många av dem kan ge skador och sjukdomar. En del tror att det inte är farligt att snusa, men det stämmer inte. För att skydda unga personer från farorna med att använda tobak, finns en lag som säger att man inte får köpa tobak om man är under 18 år. Följ länken för att läsa mer om snusning.

Inga kommentarer: