10 oktober 2015

Omge dig bara med människor som kan lyfta dig

FOTSPÅR I SNÖN
När du vet vad du önskar dig för liv så sätt upp mål som gör att det inte försvinner. Här kommer en bra bild på hur det kan gå med målen.
Tänk dig att du går på snön och ska gå så rakt som möjligt. Vi har tre olika sätt.
1. Den förste personen tittar ner på sina fötter och sätter hela tiden en fot framför den andra.
2. Näste person väljer istället att titta bakåt på hur den gått.
3. Den sista personen kollar på ett träd och går emot det.
Hur gick det då för dessa tre? Jo, den första gick som en båge, den andra sick-sack och den sista gick rakt. Det är verkligen viktigt med bra mål.Se inte tillbaka på dina misstag utan se ditt mål.

Om dina mål gör dig stressad så kan det vara för att de är orealistiska.

Några härliga citat:
* Omge dig enbart med människor som kan lyfta dig. Oprah Winfrey
* Gör ingenting och ingenting händer. Gör någonting och någonting händer. Benjamin Franklin
* Frågan är inte vem som kommer att tillåta mig utan vem som kommer att hejda mig. Ayn Rand
* Jag önskar dig ett år som ger sant nöje varje stund, sann lycka i vart mål, förnöjsamhet i hjärtat och sann glädje i din själ. Anonym
* Om du inte vet vart du är på väg, kommer ingen väg att ta dig någonstans. Henry Kissinger
* Hinder behöver nödvändigtvis inte hindra dig. Om du stöter på en mur, vänd inte om och ge upp. Fundera över hur du ska kunna klättra över muren, gå rakt igenom den eller ta dig runt den. Michael Jordan
* Hinder är hemska saker du ser när du vänder blicken från ditt mål. Henry Ford

Fundera på detta:
1.Har du någonsin siktat mot något mål du aldrig nådde? Vilket mål var det?
2.Har du någon aning om varför du aldrig nådde det målet? Var det orealistiskt? Låg det utom räckhåll? Var det inte specifikt eller mätbart?
3.Vilket livsmål eller arbetsmål skulle du vilja uppnå?
4.Har du någonsin känt dig stressad på grund av ett mål du försökt att uppnå? Det kan t.ex. vara att du låter telefoner, datorer och annat styra ditt liv. Du kanske jobbar dygnet runt.

Inga kommentarer: