19 november 2015

Använd loggbok för att eliminera och slimma


Många gör det inte för att de känner att de då kommer att upptäcka hur mycket tid de ödslar på onödiga saker. Du behöver inte skriva hela livet. Det kan räcka med en vecka eller två dagar för att ha något att jobba med.

Det står ett exempel om en VD som tipsar om att säga nej. Han tog på sig för mycket ansvar, avtalade alltför många möten, ställde frivilligt upp på alltför många uppdrag och satt med i alltför många kommittéer. Han försökte vara alla till lags. När han funderade på varför han sagt ja, så kom han fram till att det var för att han kunde det och kände att folk förväntade sig att han skulle göra det. Det tog honom lång tid att lära sig att bara för att man kan göra något, så måste man inte. Nu har han lärt sig att det kan vara bra att säga nej.

Nu när jag läste detta så känner jag att jag är precis likadan som honom. Det känns bra att få läsa om att fler har haft det likadant. Jag har lätt att ta på mig mycket ansvar och ta på mig nya uppgifter bara för att jag kan, men jag försöker lära mig att säga nej, men det är svårare när man redan tackat ja till så mycket. När det gäller radiosändningar så har jag sagt ifrån mig ansvaret även om jag ibland sänder, men jag har inte ansvaret. När jag var ansvarig så var jag med på många planeringsmöten och kände att det blev för mycket. Det var mycket tidskrävande och jag har så mycket annat som jag behöver hinna med. Många gånger har jag frivilligt ställt upp på olika uppdrag för att jag tror att människor förväntar sig att jag ska göra det för att jag kan det. Det vill de säkert också, men det är ingen som tvingar mig till det. Jag försöker ofta att vara alla till lags. Ibland så tar jag på mig så många uppdrag att jag inte känner att jag har tid att äta eller ta hand om mig själv och min lägenhet, men jag tror att jag blivit lite bättre på det nu.

Inga kommentarer: