01 juli 2017

Lär känna dig själv


Saker du tänker när du har dålig självbild

Vad är det för fel på mig?
Vem ska kunna älska mig?
Jag är inte bra nog
Jag kan inte se något vackert eller härligt med mig själv

Vi behöver lära känna varandra och andra behöver lära känna oss, så att vi kan hjälpa varandra.

Eget ansvar

Vi har ett eget ansvar. Sociala medier kan få oss att tro att andra har det helt perfekt, men alla kämpar vi med något. En del tror att droger, sprit eller relationer är lösningen. Det är vi själva som gör våra val i livet. När vi lär känna oss själva, så älskar och respekterar vi oss själva. Vi känner vad som är sant och äkta. Det är många gånger vi själva som sätter oss i stressiga situationer. Kanske tänker vi att andra personer är idioter för att vi ska framstå som bättre personer.

Lär av dina erfarenheter

Om vi gör något fel, så kan vi få en ny chans. Våra största misstag kan vara våra största läromästare. Einstein sa att man kunde leva livet på två sätt. Ett som att inget är ett mirakel och det andra som att allt är ett mirakel.

Stanna upp och reflektera

Skulle du kunna tänka dig att tillbringa resten av ditt liv med den första främling du möter på gatan? Om du svarar nej, så är svaret att främlingen är du. Vi tror att vi känner oss själva, men vi kanske inte gör det. Vi behöver stanna upp och reflektera och tänka efter vad vi känner och tänker. Våra tankar och handlingar skapar det liv vi lever i vår omgivning. Extra viktigt är det i stress. Kloka tankar och handlingar kommer från ett lugnt sinne. Tre djupa andetag kan göra att vi blir lugnare. Tänk dig ett rum med många människor som pratar med varandra. Då har vi svårt att höra när någon viskar något till oss. På samma sätt är det med våra tankar och vårt sinne. När vi stillar oss, så förstår vi bättre och det blir lättare att ta beslut när vi lär känna oss själva.

Inga kommentarer: