28 mars 2017

How does cancer spread through the body?Kan man få cancer i alla kroppens vävnader?
Ja, man kan få cancer i alla kroppens vävnader. Alla vävnader byggs upp av ett antal celler. Alla kroppens celler har likadana cellkärnor där våra arvsanlag finns. När en cancercell uppkommer så beror det på att ett antal skador har inträffat i cellkärnans arvsanlag och eftersom alla kroppens vävnader byggs upp av celler med cellkärnor och arvsanlag kan skador och därmed cancer uppstå i alla kroppens vävnader.

Hur sprider sig cancer?
Cancerceller kan sprida sig via blod och lymfvätska till andra delar av kroppen och där bilda metastaser, dottertumörer. Cancertumörer kan också spridas i kroppen genom att växa direkt in i annan vävnad.

Är cancer ärftligt?
Man vet att vid solida tumörer är det 5-10 procent som har en strikt ärftlig bakgrund. Många forskare tror dock att det kan vara så många som upp till 30 procent av cancerfallen som beror på någon slags ärftlig benägenhet. Det bedrivs mycket forskning inom detta område – genetisk forskning. Förändringar i arvsanlag som kan disponera för cancersjukdom identifieras ”då och då” och vi kommer säkert att få vetskap om många fler i framtiden. För vissa cancersjukdomar kan man hitta personer med olika grad av ökad risk för en viss cancerform utifrån arvsanlagens mönster, och försöka upptäcka sjukdomen tidigt och erbjuda behandling eller kontroller.

Påverkas andra delar i kroppen när man har cancer i en del?
Beroende på var i kroppen en tumör sitter så kan andra delar av kroppen bli påverkade på olika sätt. Om man har en tumör i till exempel lungan så kan syreupptagningsförmågan bli nedsatt och det gör att man blir trött och orkar mindre. Om en tumör sitter i hjärnan kan man bli illamående och yr, trött och ”avtrubbad” och få dålig balans vilket i sin tur kan leda till att man inte vågar eller kan röra sig lika mycket som tidigare och på grund av det förlorar mycket i kondition. Förlorad kondition leder i sin tur till att man orkar mindre och blir tröttare och tröttare. Väldigt ofta påverkas hela kroppen av cancersjukdomen på ett eller annat sätt. Själva behandlingen kan också påverka olika delar av kroppen.

Smittar cancer?
Nej, cancer smittar inte. Cancerceller kan spridas i den egna kroppen men inte föras över till någon annan människa.

Texten hämtad från https://www.cancerfonden.se/om-cancerfonden/om-cancer

Inga kommentarer: