05 juni 2017

Vi måste börja prata om det

I tidningen 7 skrev de om att allt fler blir sjukskrivna idag på grund av psykisk ohälsa och många får inte den hjälp de behöver. Jag tänkte därför dela lite från den artikeln med tanke på hur vanligt det är och med tanke på att alla inte tagit del av artikeln.


Många vågar inte uppge anledningen till sjukskrivningen och många arbetsgivare vet inte hur de ska bemöta den anställda. Detta gör att många människor lider i det tysta för att det är tabubelagt att prata om det. Det står även att vårt psyke kan bli utslitet, det är inte bara det fysiska. En person som inte vågar berätta hur den mår rent psykiskt inför olika arbetsuppgifter kommer till sist bli utbränd säger Hulda Sandelin. Det är viktigt att våga prata med arbetsgivaren om detta för att kunna få den hjälp man behöver. De gånger många bryr sig är då en person bryter benet t.ex. för då vet alla vad som hänt och de tycker synd om personen.

När någon är sjukskriven för att de är utbrända är det inte alltid så att personer bryr sig och arbetsgivaren kanske tar avstånd istället för att prata med personen och höra vad företaget kan göra för den. Genom att prata om det kan sjukskrivningen kortas ner för då skapas ett bättre arbetsklimat.

De hade även olika personer/platser som de tipsade om.

Psykosociala Vuxenenheten
Boende för de som inte klarar av ett hushåll eller stödteam för de som behöver besök.
0660-888 14 eller 0660-88581

Arbetsmarknadsenheten vid välfärdsförvaltningen
Här får man hjälp om man har psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Bl.a. genom praktikplatser.
0660-885 81
0660-888 14

Startpunkten
Hjälper personer att möjliggöra studier, jobb eller annat som främjar ett meningsfullt liv.
070-191 83 05

Ateljén
Hjälp vid psykisk ohälsa genom att arbeta med kreativa uttrycksformer inom bild och form.
hakan.granstedt@ornskoldsvik.se

Studio Rex
Hjälper till med musikskapande för att hjälpa personer med psykisk ohälsa.
0660-888 14
0660-885 81

Barn och ungdomspsykiatrisk mottagning
BUP tar emot barn och ungdomar upp till 18 år med psykiska problem för att utreda, behandla och ge stöd till barn och familjer.
0660-894 40

Samtalsbyrån för unga vuxna
De pratar med personer som är mellan 16 och 30 år som behöver någon utomstående att prata med.
0660-887 95
samtalsbyran@ornskoldsvik.se
www.ornskoldsvik.se/samtalsbyran

Kom In
Var en mötesplats för funktionshindrade, anhöriga och äldre, men är idag även en mötesplats med kravlös gemenskap för alla daglediga.
0660-887 79
anna.borg@ornskoldsvik.se

RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa arbetar ideellt för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar till ett gott liv.
0660-174 50
rsmh@live.se

Attention
Arbetar ideellt för att underlätta vardagen och öka förståelsen för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
attention.ovik@gmail.com

Psykbryt
En sajt som riktar sig till barn och ungdomar under 25 år.
wwwornskoldsvik.se/prykbryt

Tema psykisk hälsa
Erbjuder information om olika symtom och tillstånd samt vägledning till hjälp och behandling. Här finns också texter om människors egna erfarenheter, känslor och tankar kring psykisk ohälsa.
www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa

Livlinan
Riktar sig till unga som lever nära någon me psykisk ohälsa. Informerar om vad psykisk ohälsa är, om andras erfarenheter, om den hjälp man kan få och om hur man kan stötta utan att glömma sig själv.
www.livlinan.org

Hjälplinjen
Telefonjour med kostnadsfri psykologisk hjälp till människor i kris. Det handlar om ett första stödsamtal inte om behandlingen eller upprepad kontakt. Istället ger de råd om var man kan söka sig vidare för att få rätt hjälp. Den som ringer förblir anonym och samtalet syns inte på telefonräkningen.
020-22 00 60

Inga kommentarer: