05 september 2015

Lid inte i det tysta


Om du lider av för stora eller för tunga uppgifter på jobbet eller hemma, säg ifrån.Finn dig inte stilla tigande i ditt lidande. Intala dig inte att: Jag trodde att det var så här det skulle vara.

Detta är hämtat från en bok och jag vet att det kan vara lättare sagt än gjort.

Inga kommentarer: