22 mars 2017

Ont & gott


Den som gör gott när han får makt att göra ont, förtjänar beröm både för det goda han gör och det onda han inte gör. Walter Scott

Inga kommentarer:

Blogglistan 2015 - Spotify

Innebandylistan 2015 - spotify