23 mars 2017

Jag gör det själv, så blir det riktigt gjort


2013 läste jag i en bok och kände igen mig. Det stod att om man gör saker själv så vet man vad man får gjort, men kanske borde jag bli bättre på att delegera för att hinna med det jag vill få gjort. Genom att jag lär ut det jag kan, så kan jag göra mina saker bättre eftersom vi då kan hjälpas åt på ett annat sätt. Det är många som har svårt med att ta hjälp av andra, men det är något vi borde bli bättre på.

Gör man allt själv, så sätts det sedan större press och då är det lätt att bli frustrerad, glömsk och stressad.

Gör vi allt själv så kanske det är någon annan som inte får göra det den vill och det är inte så bra det heller.

Inga kommentarer: