25 juni 2016

MidsommardagenInfo
Midsommardagen infaller alltid på en lördag mellan den 20 och 26 juni. Midsommardagen har funnits i Sverige sedan 1953 och Finland sedan 1955. Tidigare inföll midsommardagen alltid den 24 juni, på Johannes döparens dag. Så är det fortfarande i Estland, Lettland och Norge. Före 1925 kallades midsommardagen bara för Johannes döparens dag.

Midsommardagen i Svenska kyrkan
Midsommardagen är sedan 2003 års evangeliebok som kristen högtid en anpassning till att gudstjänsterna på Den helige Johannes Döparens dag mer hade kommit att handla om sommaren och skapelsen än om Johannes. Den helige Johannes Döparens dag firas numera på söndagen, och gör midsommarhelgen till en dubbelhelg även i kyrkan.

Den infaller den lördag som infaller tidigast den 20 och senast den 26 juni (nästan alltid på vecka 25). Den liturgiska färgen är grön.

Temat för dagens bibeltexter enligt evangelieboken är Skapelsen, och en välkänd text är Paulus tal till atenarna på Areopagen, där han retoriskt framför att atenarna redan känner den kristna guden, eftersom de även byggt ett altare med texten "Åt en okänd gud". Han säger också:
-I honom är det vi lever rör oss och är till

De här bibelställena är de texter som enligt evangelieboken används för att belysa dagens tema:
Första årgången
1 Mos 1:1-13 Apg 14:15-17 Joh 1:1-5
Andra årgången 
Job 12:7-13 Apg 17:22-31 Matt 6:25-30
Tredje årgången
1 Mos 9:8-17 Kol 1:21-23 Mark 6:30-44
Psaltarpsalm  
Ps 104:1-13
Föregående dag i evangelieboken:
Jungfru Marie bebådelsedag
Följande dag i evangelieboken:
Den helige Johannes Döparens dag

Inga kommentarer: