02 mars 2016

Ta hjälp av chefen för att klara av en övermäktig arbetsbörda


Får du arbetsuppgifter av alla på jobbet eller glömmer chefen bort hur mycket du har att göra så måste du sätta en gräns. De flesta cheferna vet inte hur mycket du har att göra och därför säger de. Kan du ta hand om det här? Det borde inte ta så lång tid. Ett bra sätt att sätta en gräns är att skriva en prioritetslista och visa den för chefen. Sedan säger du:
-Som du ser kan jag omöjligt göra allt det här i dag och jag har jobbat över förut, men i dag behöver jag gå vid samma tid som alla andra.
Kan du säga vad som är viktigast att få färdigt idag? Oftast fungerar det.

I exemplet så säger chefen:
-Det är din uppgift att få det gjort. Det är ju det du har betalt för. Hon frågade då om det fanns någon som kunde hjälpa henne.
Då sa chefen:
-Nej!
Lite senare märkte hon att jobbet blev lättare. Chefen hade då delegerat till andra också. Chefen frågade sedan personen:
-Är du fortfarande tvungen att jobba över efter klockan fem? Personen blev då rörd och själaglad att hon fått en mindre börda och kunde gå hem i tid.

Inga kommentarer: