20 december 2015

Vilka tankar har du?

Vi läste bl.a. i Hebr kapitel 12 där det står om uthållighet
1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss.
2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.


Med de bibelorden så tänker jag se till att lägga bort allt som tyger mig och särskilt synden. Jag tänker även hålla blicken fäst vid Jesus så att jag får behålla min glädje. Alla behöver vi ha ett mål och för att uppnå våra mål måste vi vara beredda att göra något. Jag har bestämt mig för att göra saker som kan vara till välsignelse för andra. Dels för att inte bli upptagen med saker som gör att jag tappar fokus på Jesus, men även för att visa att jag bryr mig om mina vänner. Jag hoppas att den här bloggen kan vara till hjälp för många.

Nästa sak gäller våra tankar. Tänk dig själv hur du brukar bli av dina tankar. Irriterar du dig på någon och tänker på det så kommer du att prata om det. Är du arg på någon så påverkas du av det också. Se då till att be för den personen istället och sprid glädje istället.

Inga kommentarer: