07 mars 2017

Upptäck det barn du föddes till


Med en bättre förståelse för hur stressen drabbar dig och genom att klargöra dina värden och värderingar, eliminera och slimma så mycket du kan, bekämpa alla tendenser till perfektionism och i stället rikta in dig på realistiska mål, sätta gränser och se till att ladda om, kan du åstadkomma radikala och hälsosamma förändringar i livet.

Skulle du ha 10 000 kr i madrassen som du använder dig av så kan du tjäna in den summan igen, men tiden kan man inte ta tillbaka. Om man inte tar tillvara på tiden så blir barnen större, vännerna blir äldre och du blir inte yngre.

Om du klargjort dina värden för dig själv, slutat drömma om perfektionism, satt upp realistiska mål, försökt eliminera och slimma där det går, satt gränser och funderat över olika sätt att ladda om dina batterier varje dag - men inget av detta fungerar därför att du fortfarande jobbar varje minut av din vakna tid, då är det nog så att du för tillfället faktiskt inte har möjlighet att åstadkomma någon förändring.

Det är viktigt att upptäcka det barn som du föddes till. Dvs den del av din person som älskar livet, är nyfiken, intresserad, fylld av lust och entusiasm.

Inga kommentarer: