11 maj 2017

Hur vanligt är det med Cancer?Jag tror att det är många som inte känner till hur vanligt det är med cancer och när jag insåg hur vanligt det är med cancer så kände jag direkt att jag ville hjälpa personer med cancer och startade därför en insamling som du gärna får ge en gåva till. Jag samlade även in gåvor på min födelsedag när jag fyllde 30 år och då både till förmån för cancerfonden och gåvor till en som jag känner som kämpar med cancer. Klicka på läs inlägget för att se hur vanligt det är med cancer. 
Hur vanligt är det i Sverige?
Var tredje person i Sverige kommer att få cancer någon gång under sin livstid. Sjukdomen har blivit mer vanlig nu med tanke på att vi lever längre och de flesta som får cancer är över 65 år. Man tror att två tredjedelar av alla som får en cancerdiagnos är över 65 år. I Sverige upptäcks 50 000 nya cancerfall varje år, varav 7 000 är bröstcancer och 10 000 är prostatacancer.

Hur vanligt är det då mellan män och kvinnor?
51 % hos män och 49 % hos kvinnor. Dock är det fler kvinnor än män som får cancer när de är under 65 år.

Hur vanligt är det med cancer bland barn?
Varje år drabbas cirka 300 familjer i Sverige av det ofattbara; ett barn får en cancerdiagnos.

Hur vanligt är bröstcancer?
Bröstcancer är den vanligaste kvinnliga cancerformen, och står för nästan en tredjedel av det totala antalet cancerfall hos kvinnor. En kvinna av nio drabbas av bröstcancer under sin livstid. I Sverige upptäcks knappt 8000 nya fall årligen (år 2010). Bröstcancer finns i alla vuxna åldersgrupper, men drabbar framför allt äldre. Omkring två tredjedelar av dem som drabbas är över 60 år. Även män kan få bröstcancer, men det är mycket ovanligt.

År 2012 diagnostiserades cirka 58 000 nya fall av cancer.

Informationen är hämtad från
http://www.1177.se/Vasternorrland/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Fakta-om-cancer/Vanliga-fragor-och-svar-om-cancer1/
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/om-cancer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://www.barncancerfonden.se/fakta-och-rad/
http://www.netdoktor.se/kvinnlig-halsa/artiklar/brostcancer/

Inga kommentarer: