01 januari 2016

Tänk på detta

Här kommer några minnen från Thomas predikan 2012 som även kan vara aktuellt för i år:
  • Vårda relationer
  • Visa tacksamhet
  • Visa empati (hjälp någon annan)
  • Förlåt
  • Ha mål

Inga kommentarer: