20 augusti 2017

Låt ingen stjäla din glädje

Kanske finns det människor i din närhet som försöker förminska dig. Då ska skall du avlägsna dig från deras kniv. Gläd dig istället över vad du är och vem du kan bli.

Kärlek är ett universellt behov, så låt ingen annan kräva kärlek av dig utan att erbjuda den i gengäld. Man måste kunna lyssna på varandra och hjälpa varandra.

Inga kommentarer: