05 mars 2017

Hur beroende är du av att använda din mobil och iPad?
Fler och fler använder mobiltelefonerna och det kan göra att vi inte pratar med varandra på samma sätt som man gjorde förr. Mobiler är bra på många sätt, men vi behöver även komma ihåg att se och bry oss om personer som vi möter i vår vardag.

Inga kommentarer: