25 mars 2017

Vad är stress?


Kortisol=stresshormon.

När hjärnan ställs för alltför höga krav, sänder den signaler till adrenalinkörtlarna att öka utsöndringen av kortisol. Om stressen ökar för mycket så sägs det att man kan få bl.a. diabetes. En definition av stress är att det är ett resultat av att man försöker göra alltför mycket på alltför kort tid och i en miljö som är allt för svår att handskas med. Vi kan uppleva en negativ stressreaktion på både negativ och positiva krav. Att gifta sig eller skiljas, bli anställd eller friställd, gå ut skolan eller hoppa av. Ett annat exempel är semester som vi alla ser framemot eftersom det ska vara skönt och trevligt, men det är inte alltid vi får den semester som vi tänkt oss.


Inga kommentarer: