12 april 2017

Förlåtelse minskar stress

Stressa mindre


  • Förlåtelse minskar stress. Att gå och hysa agg mot någon kan ge samma kroppsliga symptom - spända muskler, förhöjt blodtryck, ökad svettning - som en akut stressframkallande situation.
  • Ditt hjärta tjänar på att du förmår förlåta. En studie visar ett samband mellan att förlåta och förbättrad hjärtrytm och förbättrat blodtryck.
  • En studie visade nyligen att kvinnor som kunde förlåta sina män och känna sig vänligt inställda mot dem löste konflikter mer effektivt.


Jesus förlät också:

Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör (Luk 23:34)


Inga kommentarer: