08 augusti 2015

Fyll holken


Det står om att det är viktigt att fylla batteriholken. Se därför till att slänga batterierna på rätt ställe.

Det är bättre att använda uppladdningsbara, men kan man t.ex. borra när man är nära ett el-uttag så vet man att strömmen räcker för att borra.


Inga kommentarer:

Blogglistan 2015 - Spotify

Innebandylistan 2015 - spotify